ITALTEXTIL SARATA SRL - Str.Principala, n131/A - 420002 SARATA (BN) - ROMANIA - CIF: RO13878942 - Reg. Com.: J06/161/2001 Capital social: 3.000.000 RON
+ 40 263 237465

Privacy

INFORMATII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI DIN 27 aprilie 2016

Conform art. 13 Regulamentul UE nr. 2016/679 (in continuare „GDPR”) prin care se stabilesc dispozitiile in materie de protectie a datelor personale (in continuare „Codul”), societatea S.C. ITALEXTIL SARATA S.R.L. – cu sediul : strada Principala, nr. 131/A – 420002 SARATA (BN) – ROMANIA, in calitate de Titular al prelucrarii, trebuie sa va furnizeze informatii cu privire la utilizarea datelor dumeavoastra personale. Prezentele informatii se refera si la prelucrarea efectuata de subiectii care desfasoara, pentru societatea S.C. ITALTEXTIL SARATA S.R.L., sarcini de natura tehnica si organizatorica care sunt descrise la paragraful 1.

1. Subiectul Prelucrarii

Titularul prelucreaza datele personale, de identificare – in continuare „date personale” pe care dumneavoastra le comunicati cu ocazia :

-comunicare verbala sau scrisa

-la incheierea contractelor pentru servicii ale Titularului

2. Finaliatea si modalitatea prelucrarii

Datele care se afla in posesia noastra, dobandite in functie de solicitarile dumneavoastra specifice sunt colectate direct de la persoana interesata. Toate datele colectate vor fi prelucrate respectand normativa in vigoare, insa, cu respectarea confidentialitatii.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri :

• incheierea contractelor pentru servicii ale Titularului

• trimiterea comunicarilor privitoare la furnizare

• indeplinirea obligatiilor precontractuale, contractuale si fiscale care deriva din relatia cu dvs., in vigoare

• indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, de un regulament, de normativa comunitara sau de un ordin al Autoritatii (spre exemplu privind combaterea spalarii banilor)

• Gestiunea eventualelor cereri de informatii, reclamatii, contencios (si prin Societati Externe)

• Servicii de plata si colectare (si prin Societati Externe de recuperare credite)

• Investigatii Customer Satisfaction (si prin Societati Externe)

Prelucrarea datelor dumneavoastra personale este realizata prin operatiunile indicate la art. 4 nr. 2) GDPR si mai precis : colectarea, inregistrarea, organizarea, pastrarea, consultarea, elaborarea, modificarea, selectarea, extragerea, confruntarea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea si distrugerea datelor. Datele dvs. personale sunt supuse prelucrarii atat pe hartie cat si electronic si/sau automatizat.

Titularul va prelucra datele personale in perioada de timp necesara pentru indeplinirea finalitatii de mai sus.

3. Natura colectarii si consecintele unui eventual refuz

Raport Contractual :

Pentru stipularea si executarea raportului contractual colectarea datelor personale este de natura obligatorie trebuind respectate obligatiile legale si fiscale, asadar, refuzul furnizarii acestor date va duce la imposibilitatea instaurarii raportului cu societatea noastra. In acest caz prelucrarea datelor nu solicita acordul persoanei interesate (Art. 24).

4. Accesul la date

Datele dumneavoastra vor putea fi facute accesibile pentru finalitatea mai sus indicata:

• angajatilor si colaboratorilor Titularului sau societatilor in Romania si in strainatate, in calitatea lor de numiti si/sau responsabili interni sau externi pentru prelucrarea datelor si/sau administratori de sistem

• subiectilor publici si privati, care pot accesa datele in virtutea prevederilor legale, a regulamentului sau normativei comunicare, in limitele prevazute de aceste norme (se citeaza spre exemplu, institutii si institutii de securitate sociala, asociatii si entitati locale, administratii si entitati publice, entitati sau organisme de tip organizativ)

• subiectilor care au nevoie de a accesa datele pentru finalitate auxiliara raportului care intervine intre parti in limitele necesare pentru a desfasura sarcini auxiliare (se citeaza cu titlu indicativ, banci si institutii de credit, societati de furnizare de servicii, transportatori si societati de expedieri)

• subiectilor nostri consultanti, in limitele necesare pentru a-si desfasura sarcina in societatea noastra, cu scrisoare de numire prealabila care impune datoria de a pastra confidentialitatea si securitatea.

5. Comunicarea si difuzarea

Fara a fi necesar un acord expres art. 6 lit. b) si c) GDPR), Titularul va putea comunica datele dumneavoastra Organelor de supraveghere, Autoritatilor judiciare, societatilor de asigurarea pentru prestarea serviciilor asigurative, dar si subiectilor carora comunicarea este obligatorie conform legii pentru indeplinirea finalitatii mentionate.

Acesti subiecti vor prelucra datele in calitatea lor de titulari autonomi ai prelucrarii.

6. Transferul datelor

Datele personale sunt stocate pe servere situate atat in interiorul Uniunii Europene, cat si pe servere situate în tari din afara UE. Titularul asigura ca transferul datelor in afara UE are loc in conformitate cu prevederile legale aplicabile, sub rezerva stipularii clauzelor contractuale standard prevazute de Comisia Europeana.

7. Drepturi conform articolului 15 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679

In calitate de parte interesata, aveti drepturile prevazute in art. 15 GDPR si anume drepturile:

i. de a obtine confirmarea existentei sau nu a datelor personale referitoare la dvs., chiar daca nu sunt inca inregistrate, si comunicarea acestora intr-o forma inteligibila;

ii. de a obtine indicatii despre :

a) originea datelor personale;

b) finalitatea si modalitatea prelucrarii;

c) logica aplicata in cazul prelucrarii efectuate cu ajutorul mijlocelor electronice;

d) datelor de identificare ale titularului, ale responsabililor si reprezentantului desemnat confrom art. 3, paragraf 1, GDPR;

e) subiectii sau categoriile de subiecti carora datele personale pot fi comunicate sau care le pot cunoaste in calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul Statului, responsabili sau desemnati;

iii. de a obtine :

a) actualizarea, rectificarea sau, cand exista interes, integrarea datelor;

b) anularea, transformarea in forma anonima sau blocarea datelor prelucrate prin incalcarea legii, inclusiv cele a caror pastrare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau ulterior tratate, nu este necesara;

c) atestarea ca operatiunile conform literelor a) si b) au fost aduse la cunostinta, si in ceea ce priveste continutul, celor carora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu exceptia cazului in care realizarea se dovedeste a fi imposibila sau implica utilizarea mijloacelor care sunt in mod vadit disproportionate fata de dreptul protejat:

iv. de a se opune, in totalitate sau in parte :

a) din motive legitime la prelucrarea datelor personale care va privesc, desi sunt pertinente scopului colectarii;

b) prelucrarii datelor personale care va privesc cu scopul trimiterii de material publicitar sau de vanzare directa sau pentru efectuarea studiilor de piata sau comunicare comerciala, prin utilizarea sistemelor automatizate de apelare fara interventia unui operator prin e-mail si/sau prin modalitatile de marketing traditionale prin telefon si/sau posta. Se aduce la cunostinta ca dreptul de a se opune al persoanei interesate, expus la precedentul punct b), in scopul de marketing direct prin modalitati automatizate se extinde la cele traditionale si ca, totusi, ramane posibilitatea persoanei interesate de a-si exercita dreptul de a se opune si doar in parte. Asadar, persoana interesata poate decide sa primeasca doar comunicari prin modalitati traditionale sau doar comunicari automatizate sau niciuna dintre cele doua tipologii de comunicare.

Daca este cazul, aveti de asemenea, drepturile mentionate la articole 16-21 GDPR (Dreptul de rectificare, dreptul la uitare, dreptul de limitare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie), precum si dreptul de plangere catre Autoritatea Garantului.

8. Modalitatea de exercitare a drepturilor

Veti putea exercita in orice moment drepturile trimitand responsabilului desemnat pentru prelucrarea datelor personale, in persoana reprezentantului legal, reperabil la sediul Titularului, trimitand comunicarea la adresa italtextil@italtextil.eu pentru a obtine raspuns in timp util.

9. Titularul, responsabilul si numitii

Titularul prelucrarii este societatea S.C. ITALTEXTIL SARATA S.R.L., in persoana reprezentantului legal numit cu sarcina de Responsabil al Prelucrarii, cu Sediul Legal : Strada Principala, nr. 131/A – 420002 SARATA (BN) – ROMANIA.

Lista actualizata cu reponsabilii si numitii pentru prelucarea datelor este pastrata la sediul legal al Titularului prelucrarii.

10. Cookies

Consultați pagina specifică dedicată Cookie Policy